Laskutustiedot ja -ehdot

Laskutustiedot

Vastaanotamme laskut pääsääntöisesti sähköisesti alla olevalla verkkolaskutunnuksella. Mikäli sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista, laskut tulee lähettää sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen.

A-Test & Consulting

Y-tunnus: 2029350-9

  • Verkkolaskuosoite: 003720293509
  • Operaattori: Ropo Capital Oy
  • Operaattoritunnus: 003714377140
  • Laskut voi lähettää myös sähköpostilla: laskutus@a-test.fi

Pyydämme huomioimaan, että yllä oleviin osoitteisiin voi lähettää ainoastaan laskuja, ei muuta postia.

Maksuhuomautukset pyydämme lähettämään osoitteeseen Koskelontie 25 A, 02920 Espoo.
Laskuihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen laskutus@a-test.fi

Laskutusehdot

1. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa kaikista ostoista, jotka se on ostanut Myyjän toimipaikoilta laskuun. Asiakkaan edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita Asiakkaan laskuun. Myyjä on kuitenkin velvollinen tarkastamaan oikeuden ainoastaan niissä tapauksissa, joissa on epäiltävissä väärinkäytöksiä eikä edustaja tiedä Asiakkaan laskutustunnusta.

2. Laskutustunnus

Myyjä antaa Asiakkaalle asiakaskohtaisen laskutustunnuksen, jota  käytetään laskutusasioinnissa kaikissa Myyjän toimipaikoissa.

3. Laskutuskausi

Laskutuskausi on yksi (1) viikko.

4. Maksuehto

Laskujen maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Suoritus on tehtävä laskussa mainitulle Myyjän tilille. Laskua maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa. Reklamaatio laskusta tai sen perusteena olevasta palvelusta on tehtävä viidessä (5) vuorokaudessa laskun päiväyksestä lukien.

5. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen suorittamaan Myyjälle viivästyneen suorituksen perimisestä aiheutuvat kulut täysimääräisesti.

6. Laskutuslisä ja muistutusmaksu

Asiakas maksaa Myyjän kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen laskutuslisän (1.1.2020 tilanteen mukaan 6,20 € sis. Alv 24%) sekä suorituksen viivästymisen johdosta lähetettävästä muistutuskirjeestä perittävän muistutusmaksun.

7. Vakuudet

Asiakkaalla on velvollisuus Myyjän niin vaatiessa asettaa laskutussopimuksen täyttämisestä Myyjän hyväksymä vakuus. Myyjä voi vaatia vakuutta kesken sopimuskauden.