Blogi

Asian ytimessä

Auto- ja korjaamoala on ollut tiukassa puristuksessa jo useamman vuoden. Erityisosaamista vaaditaan vuosi vuodelta enemmän. Sama koskee sekä autojen myyntiä että huoltamista ja korjaamista. Autojen tekninen kehitys on todella nopeaa.
 
Yhtälailla autojen teknisen kehityksen kanssa myös korjaamon käyttämät huolto- ja mittalaitteet kehittyvät. Laitteiden määräaikainen huolto, kalibrointi ja tarvittaessa korjaus vaativat vastaavasti huolto-organisaatiolta ajantasaista tietoa laitteesta sekä huoltomenetelmistä. Jotta korjaamon laitekannan huolto voi toimia tehokkaasti, on tieto-taito oltava kunnossa. Tämä voidaan saavuttaa vain säännöllisellä ja jatkuvalla laitekoulutuksella, jonka järjestää kyseisen laitteen valmistaja tai maahantuontiorganisaatio.
 
Parhaimmillaan korjaamolaitehuolto on toiminto jota asiakas ei varsinaisesti edes huomaa. Tällöin korjaamon laitteiden tekninen ylläpito hoidetaan keskitetysti. Kaikki laitteet ovat huoltojärjestelmässä ja huollot sekä kalibroinnit ovat ennalta kalenteroituja yhdessä korjaamon vastaavan päällikön kanssa. Näin toimittaessa korjaamolaitehuolto tapahtuu korjaamon ydinliiketoiminnan taustalla ilman, että se häiritsee korjaamolle katetta tuottavaa prosessia.
 
Kuten auton valmistajan määrittämässä määräaikaishuollossa, myös korjaamolaitteiden säännöllinen huolto tähtää samaan lopputulokseen eli laitteen toimivuuden varmistamiseen ja pitkään käyttöikään. Kun laite sitten syystä tai toisesta hajoaa, on hätä usein suuri. Tämä varsinkin, jos laiterikko vaikuttaa asiakaspalveluun.
 
Suomessa korjaamoiden laitekanta vaihtelee usean eri valmistaja ja eri ikäisten laitteiden osalta. Varaosien saatavuus saattaa joissain tapauksissa osoittautua haastavaksi, sillä vanhempien korjaamolaitteiden maahantuonti on voinut loppua. Silloin lähin paikka tilata tarvittavat osat saattaa olla laitteen valmistajalta ulkomailta. Tällöin puhutaan aina useamman päivän toimitusajoista ja esimerkiksi rengaskorjaamoiden sesongin ollessa kuumimillaan, tämä kuulostaa ikuisuudelta.
 
Paras tapa minimoida ikävät yllätykset on ottaa laitehuoltoon kokonaisvaltainen ote. Tämä onnistuu, kun koko laitekanta, sen huoltohistoria, mittausdokumentaatio sekä kuntoluokitukset ovat yhdessä paikassa. Silloin myös huolto hoidetaan ajallaan ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.