Autokorjaamo- ja katsastusliiketoiminnan tukena tarvitaan luotettavaa yhteistyökumppania

Auto- ja katsastusala elää jatkuvan kehittämisen polulla. Toimijoiden tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa sekä lainsäädäntömuutosten että asiakkaiden palvelutarpeen muuttuvassa ympäristössä. Suurimpana trendinä näyttäisi nyt olevan liiketoimintojen ketjuuntuminen ja eri palvelukanavien yhdistäminen. Se mikä mielestäni ei ole muuttunut on laadukkaan tekemisen tarve ja sen mittaaminen. Voidaan sanoa, että kaikki puhuvat laadusta ja usein toimijat itse uskovat toteuttavansa laadukasta työ/palvelutapahtumaa. Väitän, että ilman ulkopuolista laadunarviointia tämä uskomus on virheellinen. Herääkin kysymys, miten asiakas voi päätellä palvelua tuottavan yrityksen laadukkuuden? Onko asiakkaan ainoa tapa hankkia laadunarviointi itse palvelutapahtumassa?

Minun näkökulmani tähän asiaan on, että laatu ja laatujohtaminen kuuluvat hyvinkin läheisesti yhteen.  Laatujärjestelmien tarpeellisuudesta ja niiden lisäarvosta on useampaa näkemystä. Minä edustan laatujärjestelmiä puoltavaa näkemystä. ISO 9001 laatujärjestelmä on aikojen saatossa kehittynyt liiketoimintaa ja johtamista enemmän tukevaksi ja kehittäväksi.

Kovin usein ajatellaan, että laatujärjestelmän ja laadunhallinnan kustannukset pitäisi saada suoraan näkymään liiketoiminnan lisämyynnissä. Kokemukseni mukaan laatujärjestelmän ja laadukkaan toiminnan lähtökohtana on ensin oman liiketoiminnan läpivalaisu ja sisäinen kehittäminen. Tämän jälkeen on yrityksen toiminnassa toiminnallinen kartta, jota noudattamalla voidaan kehittää ja havaita kehityskohteet sekä kehittää toimintaa tuomaan sitä tavoiteltua liikevaihdon lisäystä.

Korjaamo- ja katsastuslaitehuollossa laadukas ja läpinäkyvä asiakasprosessi tuo selkeää lisäarvoa asiakaskokemukseen. Laitehuollossa työturvallisuuteen kohdistuvat vuosittaiset määräaikaistarkastukset ja tarvittavat korjaukset on välttämätöntä tehdä huolellisesti ja oikeita korjausmenetelmiä noudattaen. Nosturitarkastuspöytäkirjat on tehtävä lainsäädäntöä noudattaen. Työtapaturman sattuessa työantaja on aina ensisijaisessa vastuussa työturvallisuudesta. Ja kun tapaturmia ei satu, niin kaikki on hyvin.

A-Test & Consulting Oy  on kehittänyt toimintaansa ISO 9001  laatujärjestelmän avulla. Kehityspolkumme on nyt edennyt virallisen sertifikaatin tasolle.  Olemme siis käyneet oman sisäisen kehittämisen ja liiketoiminnan läpivalaisun.  Työmme jatkuu ja haluamme kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Hankkiessasi laitehuoltopalveluita pysähdythän hetkeksi asian ytimeen. Olet hankkimassa palveluita, joilla on merkitystä liiketoimintaan ja työturvallisuuteen. Kuinka voit varmistaa palveluntuottajan laadukkuuden ja vastuullisuuden?

Tarjoamme käyttöönne ISO 9001 sertifioidun laitehuollon ammattilaisen:  A-Test & Consulting Oy.

Jätä kommentti