Suvia Groupin toimitusjohtajaksi Jens Jensen

Jens Jensenillä on vahva kokemus palvelu- ja vakuutusliitännäisten toimintojen johtamisesta. Hän on toiminut viimeksi Suomen Terveystalo Oy:n yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana sekä sitä ennen pitkään vakuutus- ja pankkialalla.

Suvia Group -konsernin muodostavat vauriokorjaamopalveluita tarjoava InCar Oy, ajoneuvoihin liittyviä vahinkotarkastuspalveluja tarjoava Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy sekä autoalan laadunvarmistus- ja laitepalveluja tarjoava A-Test & Consulting Oy. Konserni on ympärivuorokautisen vahinkoneuvonnan, vahinkotarkastuksen asiantuntijuuden ja maan kattavimman vauriokorjaamoketjun ainutlaatuinen yhdistelmä. Konsernin liikevaihto oli 64 milj. euroa vuonna 2019 ja se työllisti yli 450 työntekijää yli 50 toimipisteessä ympäri maata.

MB Rahastot osti 2019 A-Katsastus -konsernin vahinkotarkastus- ja korjaamopalvelut omaksi liiketoimintakokonaisuudekseen, josta muodostettiin Suvia Group. MB Rahastot osti samassa yhteydessä myös A-Katsastuksen katsastus- ja kuljettajantutkintopalvelut, jotka jatkavat entisellä nimellään omana itsenäisenä yhtiönään. Kari Kivikoski on tähän asti vastannut molempien konsernien johtamisesta.

A-Katsastus -konserni osti vuonna 1992 perustetun Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n vuonna 2014 ja hankki enemmistöosuuden vuonna 1991 perustetusta InCar Oy:stä vuonna 2017.

”Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme Jensin jatkamaan Karin työtä Suvian vahvassa kasvussa olevien palvelujen kehittämisessä. Jensillä on erinomainen kokemus palveluliiketoimintojen johtamisesta ja hän tuntee vakuutusalan hyvin. Samalla haluan kiittää Karia hänen vahvasta ja ammattimaisesta panoksestaan Suvian liiketoimintakokonaisuuden muodostamisessa ja johtamisessa sekä toivottaa hänelle parhainta menestystä A-Katsastus -konsernin johtamisessa”, kommentoi Suvia Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Tukiainen.

”Ajoneuvojen vaurioihin liittyvät palvelut ovat siirtymässä Suomessa entistä enemmän vauriotapauksiin erikoistuneiden yhtiöiden hoidettavaksi kuten muuallakin Euroopassa. Samalla sekä autoilijoille että vakuutusyhtiöille tarjottavien kokonaispalveluiden merkitys kasvaa. Suvia Group on Suomen suurimpana vahinkotarkastus- ja vauriokorjausyrityksenä tämän kehityksen kärjessä. Olen ylpeä ja innostunut päästessäni mukaan kehittämään palveluitamme yhä paremmiksi”, Jens Jensen sanoo.

Juha Tukiainen

Hallituksen puheenjohtaja, Suvia Group Oy

Lisätietoja

Jens Jensen
Toimitusjohtaja, Suvia Group Oy (1.9.2020 alkaen)
Puh. 050 424 5114

Marko Jussila
Toimitusjohtaja, InCar Oy
Puh. 040 544 0810

Janne Aho
Toimitusjohtaja, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, A-Test & Consulting
Puh. 040 061 6744

Autokorjaamo- ja katsastusliiketoiminnan tukena tarvitaan luotettavaa yhteistyökumppania

Auto- ja katsastusala elää jatkuvan kehittämisen polulla. Toimijoiden tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa sekä lainsäädäntömuutosten että asiakkaiden palvelutarpeen muuttuvassa ympäristössä. Suurimpana trendinä näyttäisi nyt olevan liiketoimintojen ketjuuntuminen ja eri palvelukanavien yhdistäminen. Se mikä mielestäni ei ole muuttunut on laadukkaan tekemisen tarve ja sen mittaaminen. Voidaan sanoa, että kaikki puhuvat laadusta ja usein toimijat itse uskovat toteuttavansa laadukasta työ/palvelutapahtumaa. Väitän, että ilman ulkopuolista laadunarviointia tämä uskomus on virheellinen. Herääkin kysymys, miten asiakas voi päätellä palvelua tuottavan yrityksen laadukkuuden? Onko asiakkaan ainoa tapa hankkia laadunarviointi itse palvelutapahtumassa?

Minun näkökulmani tähän asiaan on, että laatu ja laatujohtaminen kuuluvat hyvinkin läheisesti yhteen.  Laatujärjestelmien tarpeellisuudesta ja niiden lisäarvosta on useampaa näkemystä. Minä edustan laatujärjestelmiä puoltavaa näkemystä. ISO 9001 laatujärjestelmä on aikojen saatossa kehittynyt liiketoimintaa ja johtamista enemmän tukevaksi ja kehittäväksi.

Kovin usein ajatellaan, että laatujärjestelmän ja laadunhallinnan kustannukset pitäisi saada suoraan näkymään liiketoiminnan lisämyynnissä. Kokemukseni mukaan laatujärjestelmän ja laadukkaan toiminnan lähtökohtana on ensin oman liiketoiminnan läpivalaisu ja sisäinen kehittäminen. Tämän jälkeen on yrityksen toiminnassa toiminnallinen kartta, jota noudattamalla voidaan kehittää ja havaita kehityskohteet sekä kehittää toimintaa tuomaan sitä tavoiteltua liikevaihdon lisäystä.

Korjaamo- ja katsastuslaitehuollossa laadukas ja läpinäkyvä asiakasprosessi tuo selkeää lisäarvoa asiakaskokemukseen. Laitehuollossa työturvallisuuteen kohdistuvat vuosittaiset määräaikaistarkastukset ja tarvittavat korjaukset on välttämätöntä tehdä huolellisesti ja oikeita korjausmenetelmiä noudattaen. Nosturitarkastuspöytäkirjat on tehtävä lainsäädäntöä noudattaen. Työtapaturman sattuessa työantaja on aina ensisijaisessa vastuussa työturvallisuudesta. Ja kun tapaturmia ei satu, niin kaikki on hyvin.

A-Test & Consulting Oy  on kehittänyt toimintaansa ISO 9001  laatujärjestelmän avulla. Kehityspolkumme on nyt edennyt virallisen sertifikaatin tasolle.  Olemme siis käyneet oman sisäisen kehittämisen ja liiketoiminnan läpivalaisun.  Työmme jatkuu ja haluamme kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Hankkiessasi laitehuoltopalveluita pysähdythän hetkeksi asian ytimeen. Olet hankkimassa palveluita, joilla on merkitystä liiketoimintaan ja työturvallisuuteen. Kuinka voit varmistaa palveluntuottajan laadukkuuden ja vastuullisuuden?

Tarjoamme käyttöönne ISO 9001 sertifioidun laitehuollon ammattilaisen:  A-Test & Consulting Oy.