Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Oy, PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

A-Katsastus Oy/Markkinointiyksikkö, PL 200, 00381 Helsinki, puh. 075 323 2000.
A-Katsastuksen Oy:n, Yksityiset K-asemat Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n yhteistä asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä A-Katsastus Oy:n kotisivulla www.a-katsastus.fi. Rekisteriseloste on saatavilla myös jokaiselta A-Katsastus Oy:n tai Yksityiset K-asemat Oy:n asemalta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-asemat Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä asiakkaan yksilöintiin palvelutapahtumassa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on palveluun antanut. Lisäksi rekisteriin tulee tiedot asiakastapahtumista.

Tietolähteet

Henkilön ja ajoneuvon perustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. He antavat ne joko paperilomakkeella tai sähköisesti täytettävään tietolomakkeeseen asioidessaan A-Katsastus Oy:n tai Yksityiset K-asemat Oy:n katsastusasemilla, A-Katsastus Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n valtakunnallisen asiakaspalvelun kautta tai sähköisesti Internetin välityksellä. Asiakastapahtumatiedoista jää linkki henkilötietoihin.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaiden maksutapahtumista luovutetaan tarvittaessa tietoja vain A-Katsastus Oy:n taloushallinnon järjestelmään. Rekisteröityjen perustietoja käytetään A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-asemat Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n omaan markkinointiin ja tiedottamiseen. Tiedot luovutetaan tiedostonsiirtona.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee A-Katsastus Oy:n hallinnoimalla palvelimella. Pääsy tietokantaan on rajattu rekisterin ja järjestelmän ylläpidosta vastaaviin henkilöihin. Heidän käyttöoikeutensa on henkilökohtainen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaanamme olet oikeutettu tarkastamaan sinua koskevat asiakasrekisterissämme olevat tiedot. Halutessasi käyttää tarkastusoikeuttasi, lähetä allekirjoittamasi tarkastuspyyntö osoitteeseen A-Katsastus Oy/Markkinointiyksikkö, PL 200, 00381 Helsinki. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää A-Katsastus Oy:lle, Yksityiset K-asemat Oy:lle tai A-Test & COnsulting Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi. Asiakas-tapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.